Om HR-databasen, privatlivspolitik og vejledningOm systemet

HR-databasen er et digitalt HR system og ledelsesredskab, som en række gymnasieskoler har udviklet i fællesskab.
HR-databasen er en webbaseret løsning, der samler relevante HR data fra skolens lønsystem og skolens studieadministrative system med henblik på at understøtte lokale HR processer og samtidig overholde og god databehandlingsskik.

Funktioner i HR-databasen
  • Adgang via NemID
  • Validering af bruger via Nem-ID eller brugernavn / kodeord
  • MUS procedure
  • Overblik over løn, tillæg, anciennitet, fravær mv.
  • Overblik over kompetencer og opgavefordeling
  • Samtykkeerklæringer og automatiske notifikationer ved tilbagetrækning af samtykke
  • Automatisk logning og sletning af data
  • Personaleadministrative blanketter (kørsel, rejseafregning mv) og oversigt over afsendte blanketter.
  • Automatisk notifikationer, hvis der er opgaver som skal håndteres i systemet.

Gymnasiefællesskabet ejer kodningen/nøglen - www.gymnasiefaellesskabet.dk

Information samt privatlivspolitik (PDF)